Funkcja informacyjna rachunkowości

biuro rachunkowe zadba o Twoja rachunkowosc

Funkcja informacyjna rachunkowości służy do dostarczania informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Informacje te powinny być zatem dostosowane pod względem czasu, stopnia szczegółowości do zarządzania przedsiębiorstwem przez jego wewnętrzne organy. Tutaj odbiorcą informacji jest dyrekcja przedsiębiorstwa czy firmy oraz kierownictwo jego struktur organizacyjnych.

Rachunkowość aktywnie współuczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy firmą, polegającym na podejmowaniu takich decyzji, które umożliwiają osiąganie najlepszych wyników produkcyjnych i finansowych, najbardziej efektywne wykorzystywanie majątku i zasobów finansowych, czasu pracy, optymalne programowanie realizacji zadań itp.

Poza tym rachunkowość jest ważnym źródłem informacji dla organów zewnętrznych jak banki, organy skarbowe, władze lokalne, akcjonariusze, społeczeństwo itp. Informacje, które pochodzą bezpośrednio z dziedziny rachunkowości przekazywane SA urzędom statystycznym, stanowią podstawę obliczeń dokonywanych w skali gospodarki narodowej, takich jak np. rachunek produktu globalnego, rachunek dochodu narodowego, rachunek majątku trwałego. Informacje tworzone przez rachunkowość dla potrzeb odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych ujmowane są w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych i okresowo prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Liczby tam zawarte charakteryzują ogólne lub szczegółowe całościowe lub wycinkowe obrazy przebiegu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa czy firmy oraz jej rezultatów.

Funkcja kontrolna rachunkowości przejawia się w ochronie i zabezpieczaniu mienia przedsiębiorstwa bądź firmy. Ochrona mienia w rachunkowości obejmuje: zabezpieczanie majątku przed przywłaszczeniem i zniszczeniem, oddziaływanie na racjonalne wykorzystywanie majątku oraz posiada dwie strony: bierną (ochronę mienia przed kradzieżą i zniszczeniem) oraz aktywną ( oddziaływanie na taki przebieg działalności gospodarczej , który umożliwia osiąganie najbardziej korzystnych wyników bez marnotrawstwa).

Artykuł dostarczony przez krakowskie Biuro Rachunkowe Talented: http://www.talented.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *